Zadzwoń:

608 795 450

Napisz:

bui@bui.org.pl

Witoszyńskiego 8 lok. 1

03-983 Warszawa

Realizacje

Projekt budowlany
BUDYNKU USŁUGOWEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENY I NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ

GMINA STARE BABICE, UL. WARSZAWSKA
dz. ew. nr 30/3, 30/4, 30/5, obręb 0018 Lubiczów

 • Inwestor: Jarosław i Maciej Nawrot, ul. Corazziego 2/13, 00-087 Warszawa
 • Powierzchnia całkowita: 751,5 m 2

 

Projekt wykonawczy
ZESPÓŁ ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ Z GARAŻEM PODZIEMNYM, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I WEWNĘTRZNYM CIĄGIEM PIESZO-JEZDNYM NA DZIAŁKACH NR EW. 3/13 I 3/9 W OBRĘBIE EW. 4-06-32, J. EW. 146503_8 BIAŁOŁĘKA PRZY UL. MYŚLIBORSKIEJ, W DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M.ST. WARSZAWY

Kategoria budynku – XIII
Inwestor: Beton-Stal Ostrołęka Development Sp. z o.o., 07-401 Ostrołęka, ul. Elektryczna 5a
Powierzchnia całkowita: 3568,90 m2.
Projektowane obciążenie cieplne budynku: 84,4 kW.
Moce cieplne obiektu: C.O=110 kW, CWUśr=51 kW, CWUmax=147 kW, parametry instalacji grzewczej 70/50°C. Obliczeniowa temp. ciepłej wody 60°C.

Zapotrzebowanie na wodę zimną:

 • Qdśr = 19,2 m3/d
 • Qdmax = 28,8 m3/d
 • Qhśr = 1,2 m3/h
 • Qhmax = 1,9 m3/h

Zapotrzebowanie na wodę ciepłą:

 • Qdśr = 15,6 m3/d
 • Qhśr = 0,867 m3/h
 • Qhmax = 2,51 m3/h

Przepływ obliczeniowy dla całego budynku – woda zimna: q=3,12 dm3/s
Zapotrzebowanie na cele p.poż. = 3,0 dm3/s.
Przepływ obliczeniowy ścieków: q=9,08 dm3/s.
Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła.
Projektant: mgr inż. Krzysztof Pajura

Projekt budowlany
BUDYNKU PRZECHOWALNI OWOCÓW I WARZYW Z CZĘŚCIĄ PRZETWÓRCZĄ ORAZ CZĘŚCIĄ BIUROWO-SOCJALNĄ, NA TERENIE CZĘŚCI DZIAŁKI NR EWID. 99/2 I DZIAŁKI NR EW. 141 POŁOŻONYCH WE WSI BUDY SIENNICKIE, GMINA NASIELSK.

Inwestor: Tomasz Pawłowski, Budy Siennickie 7, 05-190 Nasielsk.
Powierzchnia całkowita: 1510 m2
Powierzchnia użytkowa: 1338 m2
Moce cieplne obiektu: C.O=45 kW, CWUśr=2 kW, CWUmax=8 kW, parametry instalacji grzewczej 70/50°C.

Przepływ obliczeniowy dla całego budynku – woda zimna: q=1,35 dm3/s.
Zapotrzebowanie na cele p.poż. = 2,0 dm3/s.
Zaprojektowano żelbetowy zbiornik bezodpływowy o poj. 10m3 na ścieki technologiczne.
Maksymalna ilość odprowadzanych ścieków bytowo-gosp.: 0,06 dm3/s.
Zapotrzebowanie gazu dla kotłowni: 2 kotły gazowe dwufunkcyjne o mocy cieplnej 45 kW każdy. Zapotrzebowanie gazu kotła: Qmax=8,50 m3/h.

 • Instalacja wentylacji:
  biura i pow. socjalne, pom. higieniczno-sanitarne, pom. produkcyjne – wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna (N1=960 m3/h, W1=960 m3/h, NWC=470 m3/h, WWC=470 m3/h, N2=1500 m3/h, W2= 1500m3/h),
 •  pom. o podwyższonym stężeniu CO2 – czujniki CO2 zintegrowane z wentylacją nawiewno-wywiewną,
 • pom. do ładowania wózków – wentylacja wyciągowa.

Projektant: mgr inż. Krzysztof Pajura

Projekt budowlany
DWÓCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH DWULOKALOWYCH W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ, STRZYKUŁY, GMINA OŻARÓW MAZOWIECKI, UL. PISTACJOWA, DZ. NR 8/100
dz. nr ew. 8/97 i 8/100, jedn. ew. Ożarów Mazowiecki, obręb 0030 – PGR Strzykuły

Kategoria budynku – I
Inwestor: Aspen Park Sp. z o.o. Sp. K., ul. Smolna 38 lok. 3a, 00-375 Warszawa

Dane dla jednego budynku:
Powierzchnia całkowita: 438,63 m2
Moce cieplne obiektu: C.O=14,5 kW, CWU=10 kW, parametry instalacji grzewczej 70/50°C.
Przepływ obliczeniowy dla całego budynku – woda zimna: q=1,24 dm3/s – woda ciepła: q=0,60 dm3/s
Bilans ścieków sanitarnych: Ilość odprowadzanych ścieków przyjęto jako 100% zużywanej wody.
Projektant: mgr inż. Krzysztof Pajura

Projekt budowlany
TRZECH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ, STRZYKUŁY, GMINA OŻARÓW MAZOWIECKI, UL. ZIELONA
dz. nr ew. 8/77, jedn. ew. Ożarów Mazowiecki, obręb 0030 – PGR Strzykuły

Kategoria budynku – I
Inwestor: Aspen Park Sp. z o.o. Sp. K., ul. Smolna 38 lok. 3a, 00-375 Warszawa

Dane dla jednego budynku:
Powierzchnia całkowita: 280,29 m2 (jeden z budynków pow. 312,72 m2)
Moce cieplne obiektu: C.O=14,5 kW, CWU=10 kW, parametry instalacji grzewczej 70/50°C.
Przepływ obliczeniowy dla całego budynku – woda zimna: q=1,24 dm3/s – woda ciepła: q=0,60 dm3/s
Bilans ścieków sanitarnych: Ilość odprowadzanych ścieków przyjęto jako 100% zużywanej wody.

Projektant: mgr inż. Krzysztof Pajura

Projekt budowlany
DWÓCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH DWULOKALOWYCH W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ, STRZYKUŁY, GMINA OŻARÓW MAZOWIECKI, UL. ZIELONA
dz. nr ew. 8/96 i 8/95, jedn. ew. Ożarów Mazowiecki, obręb 0030 – PGR Strzykuły

Kategoria budynku – I
Inwestor: Aspen Park Sp. z o.o., ul. Smolna 38 lok. 3a, 00-375 Warszawa

Dane dla jednego budynku:
Powierzchnia całkowita: 548,4 m2
Moce cieplne obiektu: C.O=14,5 kW, CWU=10 kW, parametry instalacji grzewczej 70/50°C.
Przepływ obliczeniowy dla całego budynku – woda zimna: q=1,24 dm3/s – woda ciepła: q=0,60 dm3/s
Bilans ścieków sanitarnych: Ilość odprowadzanych ścieków przyjęto jako 100% zużywanej wody.

Projektant: mgr inż. Krzysztof Pajura

Projekt budowlany
PRZEBUDOWA CZĘŚCI HALI MAGAZYNOWEJ  NA DZIAŁCE EW. NR 13/17,13/14 W OBRĘBIE 0018 JEDNOSTCE EWIDENCYJNEJ 141804_4, PIASECZNO-MIASTO PRZY UL. TECHNICZNEJ 2 W PIASECZNIE KATEGORIA BUDYNKU – XVIII

Inwestor: APP Nieruchomości Sp. z o.o., 07-437 Łyse, ul. Kościelna 25
Powierzchnia całkowita: 1134,18 m2.
Projektowane obciążenie cieplne budynku: 20,96 kW.
Moce cieplne obiektu: C.O=25 kW, CWU=23 kW, CT=45 kW, parametry instalacji grzewczej 70/50°C.Zapotrzebowanie całkowite wody zimnej: 600 dm3/d.

Zapotrzebowanie całkowite wody ciepłej: 300 dm3/d.
Przepływ obliczeniowy dla całego budynku – woda zimna: q=1,32 dm3/s.
Przepływ obliczeniowy ścieków: q=2,50 dm3/s.

Instalacja wentylacji: Zaprojektowano trzy odrębne układy wentylacyjne oparte na trzech centralach nawiewno-wywiewnych oraz instalacje wyciągowe.
Wydajność centrali wentylacyjnej N1W1: VN=2000 m3/h, VW=2000 m3/h.
Wydajność centrali wentylacyjnej N2W2: VN=2065 m3/h, VW=1500 m3/h.
Wydajność centrali wentylacyjnej N3W3: VN=2000 m3/h, VW=2000 m3/h.

Projektant: mgr inż. Krzysztof Pajura

Projekt budowlany
DWÓCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH DWULOKALOWYCH W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ, STRZYKUŁY, GMINA OŻARÓW MAZOWIECKI, UL. ZIELONA
dz. nr ew. 8/96 i 8/95, jedn. ew. Ożarów Mazowiecki, obręb 0030 – PGR Strzykuły

Kategoria budynku – I
Inwestor: Aspen Park Sp. z o.o., ul. Smolna 38 lok. 3a, 00-375 Warszawa

Dane dla jednego budynku:
Powierzchnia całkowita: 548,4 m2
Moce cieplne obiektu: C.O=14,5 kW, CWU=10 kW, parametry instalacji grzewczej 70/50°C.
Przepływ obliczeniowy dla całego budynku – woda zimna: q=1,24 dm3/s – woda ciepła: q=0,60 dm3/s
Bilans ścieków sanitarnych: Ilość odprowadzanych ścieków przyjęto jako 100% zużywanej wody.

Projektant: mgr inż. Krzysztof Pajura

Projekt wykonawczy
ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH, Z WEWNĘTRZNYM UKŁADEM DROGOWYM, MIEJSCAMI POSTOJOWYMI INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NA DZ. EW. 42 I CZĘŚCI DZ. EW. 112/5 Z OBRĘBU 4-01-27, PRZY UL. SPRAWNEJ, W DZIELNICY BIAŁOŁĘKA W WARSZAWIE

kategoria obiektu budowlanego – XIII
Budynki mieszkalne A, B, C, D, E posiadające 3 powtarzalne kondygnacje nadziemne, składające się z segmentów M, L, XL.

Inwestor: EUROPARTNER II Sp. z o.o. Sp. komandytowa, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Paderewskiego 1C.
Powierzchnia całkowita segment M: 72,03 m2.
Powierzchnia całkowita segment L: 85,03 m2.
Powierzchnia całkowita segment XL: 94,55 m2.

Dane dla każdego z segmentów:
Zapotrzebowanie na wodę zimną:
Qdśr = 0,64 m3/d
Qhmax = 0,053 m3/h
Zapotrzebowanie na wodę ciepłą:
Qdśr = 0,52 m3/d
Qhśr = 0,029 m3/h
Qhmax = 0,19 m3/h
CWUśr=3 kW, CWUmax=11 kW.
Przepływ obliczeniowy dla całego budynku – woda zimna: q=1,20 dm3/s
Przepływ obliczeniowy ścieków: q=1,65 dm3/s.
Parametry instalacji grzewczej 70/50°C.
Każdy lokal posiada indywidualny wiszący kocioł gazowy z podgrzewaczem (40l 5,4-25,5/28,6 kW) – zlokalizowany w łazience.
Instalacja wentylacji mechanicznej wyciągowej z napływem świeżego powietrza przez ciśnieniowe nawiewniki okienne.

Projektant: mgr inż. Krzysztof Pajura

Projekt budowlany
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY  Z GARAŻEM PODZIEMNYM, INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NA DZ. 14/14, OBR. 27, PRZY UL. OKUNIEWSKIEJ 1, W SULEJÓWKU

Inwestor: INŻBUD Sulejówek Sp. z o.o., 05-180 Pomiechówek, ul. Szkolna 2
Powierzchnia całkowita: 5192,0 m2
Projektowane obciążenie cieplne budynku: 176,90 kW.
Moce cieplne obiektu: C.O=230 kW, CWUśr=70 kW, CWUmax=186 kW, parametry instalacji grzewczej 70/50°C.

Zapotrzebowanie na wodę zimną:

 • Qdśr = 26,4 m3/d
 • Qdmax = 39,6 m3/d
 • Qhśr = 1,65 m3/h
 • Qhmax = 2,64 m3/h

Zapotrzebowanie na wodę ciepłą:

 • Qdśr = 21,45 m3/d
 • Qhśr = 1,20 m3/h
 • Qhmax = 3,20 m3/h

Przepływ obliczeniowy dla całego budynku – woda zimna: q=3,37 dm3/s
Zapotrzebowanie na cele p.poż. = 3,0 dm3/s.
Przepływ obliczeniowy ścieków: q=10,20 dm3/s.
Bilans obliczeniowy ścieków deszczowych dla zbiornika retencyjnego: Q=29,3 l/s
Zapotrzebowanie gazu dla kotłowni: 3 kotły gazowe kondensacyjne o mocy cieplnej 80 kW każdy. Zapotrzebowanie gazu GZ50 dla kotła: Qmax=9,54 m3/h.
Wentylacja mechaniczna, w garażu wentylacja z dwustopniową regulacją wydajności powietrza.
Całkowita ilość powietrza wentylacyjnego do przewietrzenia garaży: Vz=12 200 m3/h.
W lokalach mieszkalnych – wentylacja mechaniczna wyciągowa z napływem powietrza świeżego przez ciśnieniowe nawiewniki okienne. Wentylatory w łazienkach i kuchniach.

Projektant: mgr inż. Krzysztof Pajura

Projekt budowlany
ZESPÓŁ CZTERECH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH „B2345” ZE WSPÓLNYM GARAŻEM PODZIEMNYM, ELEMENTAMI ZAGOSPODAROWANIA TERENU,  NA CZĘŚCI DZIAŁEK O NR EW: 3/1, 4/1, 5/3, 5/1 W OBRĘBIE EW. 1-08-28, W JEDNOSTCE EW. 146513_8 URSYNÓW, W REJONIE UL. POLONEZA W WARSZAWIE.

Inwestor: ARCHE Sp. z o.o., 02-801 Warszawa, ul. Puławska 361.
Powierzchnia całkowita: 14 900,8 m2.
Powierzchnia użytkowa: 7968,5 m2.

Projektowane obciążenie cieplne budynku B2: 163,1 kW.
Projektowane obciążenie cieplne budynku B3: 66,96 kW.
Projektowane obciążenie cieplne budynku B4: 163,1 kW.
Projektowane obciążenie cieplne budynku B5: 66,96 kW.
Straty przesyłowe: 30,0 kW,
Rezerwa mocy węzła w okresie maks. eksploatacji: 42,0 kW.
Moce cieplne obiektu: C.O=530 kW, CWUśr=175 kW, CWUmax=375 kW, parametry instalacji grzewczej 75/50°C.
Obliczeniowe zapotrzebowanie wody: q=4,37 dm3/s.

Zapotrzebowanie na wodę ciepłą:

 • Qhśr = 3640 dm3/h
 • Qhmax = 7425,6 dm3/h

Zapotrzebowanie na cele p.poż. = 3,0 dm3/s.
Przepływ obliczeniowy ścieków: q=17,15 dm3/s.
Sumaryczna ilość wód deszczowych z budynku: Qd=64,30 dm3/s.
Instalacja wentylacji mechanicznej wyciągowej z napływem powietrza świeżego przez nawiewniki okienne.
Całkowita ilość powietrza wentylacyjnego do przewietrzenia garaży: Vz=22 400 m3/h.

Projektant: mgr inż. Krzysztof Pajura

Projekt budowlany
HOTEL „ARCHE POLONEZA H234” ZESPÓŁ BUDYNKÓW HOTELOWYCH Z LOKALAMI USŁUGOWYMI, GARAŻAMI PODZIEMNYMI, ELEMENTAMI ZAGOSPODAROWANIA TERENU I FRAGMENTEM DROGI 12KDD NA CZĘŚCI DZIAŁEK O NR EW: 3/1, 4/1, 5/3, 5/1 W OBRĘBIE EW. 1-08-28, W JEDNOSTCE EW. 146513_8 URSYNÓW, PRZY UL. POLONEZA W WARSZAWIE

Inwestor: ARCHE Sp. z o.o., 02-801 Warszawa, ul. Puławska 361.

Budynek H2 – Powierzchnia całkowita: 7157,0 m2 (Część nadziemna – 5714,0 m2, garaż podziemny – 1443,0 m2), Powierzchnia użytkowa podstawowa: 4025,80 m2.
Budynek H3 – Powierzchnia całkowita (część nadziemna): 3226,0 m2, Powierzchnia użytkowa podstawowa: 2434,73 m2.
Budynek H4 – Powierzchnia całkowita (część nadziemna): 2677,0 m2, Powierzchnia użytkowa podstawowa: 1846,39 m2.
Budynki H3 i H4 – garaż podziemny – Powierzchnia całkowita: 1726,0 m2.

Projektowane obciążenie cieplne budynku H2: 300,5 kW.
Projektowane obciążenie cieplne budynku H3: 157,6 kW.
Projektowane obciążenie cieplne budynku H4: 123,0 kW.
Straty przesyłowe: 30,0 kW,
Rezerwa mocy węzła w okresie maks. eksploatacji: 42,0 kW.
Moce cieplne obiektu: C.O=650 kW, CWUśr=211 kW, CWUmax=482 kW, parametry instalacji grzewczej 75/50°C.
BILANS MEDIÓW DLA CAŁEGO OBIEKTU H234:
Obliczeniowe zapotrzebowanie wody: q=4,47 dm3/s.

Zapotrzebowanie na wodę ciepłą:

 • Qhśr = 3315 dm3/h
 • Qhmax = 8190,91 dm3/h

Zapotrzebowanie na cele p.poż.: Qpoż = 3,0 dm3/s.
Obliczeniowa ilość odprowadzonych ścieków: q=18,65 dm3/s.
Sumaryczna ilość wód deszczowych z budynku: Qd=76,11 dm3/s.
Instalacja wentylacji mechanicznej wyciągowej z napływem powietrza świeżego przez nawiewniki okienne.
Całkowita ilość powietrza wentylacyjnego do przewietrzenia garaży: Vz=17 750 m3/h.
Instalacja klimatyzacji – typ VRF na 3 piętrze każdego z budynków + system typu split w usługach.

Projektant: mgr inż. Krzysztof Pajura

Projekt wykonawczy
PROJEKT WYKONAWCZY HOTELU „ARCHE POLONEZA” H1.  BUDYNEK HOTELOWY Z LOKALAMI USŁUGOWYMI, GARAŻEM PODZIEMNYM, ELEMENTAMI ZAGOSPODAROWANIA TERENU NA CZĘŚCI DZIAŁEK NR EW. 2/2 I 3/1,W OBRĘBIE EW. 1-08-28 ORAZ 15/1, 15/2 W OBR. EW. 1-08-23 W JEDNOSTCE EW. 146513_8,  WARSZAWA DZIELNICA URSYNÓW, PRZY UL. POLONEZA

Inwestor: ARCHE S. A., 08-102 Siedlce, ul. Brzeska 134.
Powierzchnia całkowita: 10 292,62 m2.
Projektowane obciążenie cieplne: 301,4 kW.
Straty przesyłowe: 40,0 kW.
Rezerwa mocy węzła w okresie maks. eksploatacji: 25,0 kW.
Moce cieplne obiektu: C.O=360 kW, CT= 180 kW, CWUśr=164 kW, CWUmax=375 kW, parametry instalacji grzewczej 75/50°C.
Obliczeniowe zapotrzebowanie wody: q=10,93dm3/s.

Zapotrzebowanie na wodę ciepłą:

 • Qhśr = 2809 dm3/h
 • Qhmax = 6427,27 dm3/h

Zapotrzebowanie na cele p.poż. = 3,0 dm3/s.
Przepływ obliczeniowy ścieków: q=14,58 dm3/s.
Sumaryczna ilość wód deszczowych z budynku: Qd=35,58 dm3/s.
Instalacja wentylacji mechanicznej wyciągowej z napływem powietrza świeżego przez nawiewniki okienne.
Całkowita ilość powietrza wentylacyjnego do przewietrzenia garaży: Vz=16 500 m3/h.

Projektant: mgr inż. Krzysztof Pajura

Projekt budowlany
BUDYNEK USŁUGOWY Z CZĘŚCIĄ MAGAZYNOWĄ, GMINA OŻARÓW MAZOWIECKI, MIEJSCOWOŚĆ WIERUCHÓW, UL. ŚWIERKOWA 53, DZ. NR EW. 65/5 i 66/1, OBRĘB 0024 WIERUCHÓW, JEDN. EWID. 143206_5 OŻARÓW MAZOWIECKI

Inwestor: P.U.H. „MAX” Tadeusz Borowski, ul. Połczyńska 115B, 01-303 Warszawa.
Powierzchnia całkowita: 2379,16 m2.
Powierzchnia użytkowa: 726,15 m2.
Moce cieplne obiektu: C.O=50 kW, CWUśr=3 kW, CWUmax=10 kW, parametry instalacji grzewczej 70/50°C.

Zapotrzebowanie na wodę zimną:

 • Qdśr = 0,90 m3/d
 • Qdmax = 1,17 m3/d
 • Qhśr = 0,05 m3/h
 • Qhmax = 0,15 m3/h

Zapotrzebowanie na wodę ciepłą:

 • Qdśr = 600 l/d
 • Qhśr = 50 l/h
 • Qhmax = 1171,60 l/h

Przepływ obliczeniowy dla całego budynku – woda zimna: q=0,75 dm3/s – woda ciepła: q=0,39 dm3/s
Bilans ścieków sanitarnych: Ilość odprowadzanych ścieków przyjęto jako 100% zużywanej wody.

Projektant: mgr inż. Krzysztof Pajura

Projekt budowlany
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO NR 48, NA DZIAŁCE NR EW. 547/3 Z OBRĘBU 0009 LIPINY, W J. EW. 200506_2 HAJNÓWKA GMINA W POWIECIE HAJNOWSKIM, WOJ. PODLASKIE

kategoria obiektu budowlanego – XIII

Inwestor: SOVA INVEST Sp. z o.o., 17-200 Hajnówka, Nieznany Bór 1.
Powierzchnia całkowita: 1125,70 m2.
Projektowane obciążenie cieplne budynku: 42,42 kW.
Rezerwa mocy węzła w okresie maksymalnej eksploatacji: 8,00 kW.
Moce cieplne obiektu: C.O=50 kW, CWUśr=24 kW, CWUmax=83 kW, parametry instalacji grzewczej 50/30°C.

Zapotrzebowanie na wodę zimną:

 • Qdśr = 9,12 m3/d
 • Qdmax = 10,95 m3/d
 • Qhśr = 0,51 m3/h
 • Qhmax = 1,28 m3/h

Zapotrzebowanie na wodę ciepłą:

 • Qdśr = 7410 l/d
 • Qhśr = 411,7 l/h
 • Qhmax = 1430,7 l/h

Przepływ obliczeniowy dla całego budynku – woda zimna: q=2,74 dm3/s
Bilans ścieków sanitarnych: Ilość odprowadzanych ścieków przyjęto jako 100% zużywanej wody.
Sumaryczna ilość wód deszczowych z budynku: Qd=11,00 dm3/s.
Sumaryczna ilość wód deszczowych z części parkingowej: Qp=14,40 dm3/s.
Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła.

Projektant: mgr inż. Krzysztof Pajura

Projekt wykonawczy
PROJEKT BUDYNKU USŁUGOWEGO Z CZĘŚCIĄ MIESZKALNĄ, UL. WARSZAWSKA, NR EW. DZIAŁKI 22/10, OBRĘB 0018, WIEŚ LUBICZÓW, GM. STARE BABICE.

Kategoria obiektu XVI.

Inwestor: Paulina Windyga, ul. Warszawska 62, Lubiczów, 05-082 Stare Babice.
Powierzchnia całkowita: 1611,26 m2.
Powierzchnia użytkowa: 1279,47 m2.

Moce cieplne obiektu:

 •  parter – C.O=26,5 kW, CT=18,4 kW, CWUmax=5 kW,
 •  1 piętro – C.O=28 kW, CT=18,6 kW, CWUmax=5 kW,
 •  poddasze – C.O=15,7 kW, CT=9,7 kW, CWUmax=5 kW

Parametry instalacji grzewczej 70/50°C.

Zapotrzebowanie na wodę zimną:

 • Qdśr = 4,50 m3/d
 • Qdmax = 6,00 m3/d
 • Qhśr = 28,00 m3/h
 • Qhmax = 84,00 m3/h

Zapotrzebowanie na wodę ciepłą:

 • Qdśr = 360 l/d
 • Qhśr = 20 l/h
 • Qhmax = 81,29 l/h

Przepływ obliczeniowy dla całego budynku – woda zimna: q=1,44 dm3/s.
Zapotrzebowanie na cele p.poż. = 2,0 dm3/s.
Bilans ścieków sanitarnych: Ilość odprowadzanych ścieków przyjęto jako 100% zużywanej wody.
Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła oraz instalacja wyciągowa.

Projektant: mgr inż. Krzysztof Pajura

Projekt wykonawczy
ROZBUDOWA, NADBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU PARAFIALNEGO Z PLEBANIĄ I GARAŻEM NA PRZEDSZKOLE WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, PRZYŁĄCZAMI DO BUDYNKU I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NA CZĘŚCI DZIAŁKI NR EW. 91, Z OBRĘBU 4-01-27, PRZY  UL. SPRAWNEJ, W DZIELNICY BIAŁOŁĘKA M. ST. WARSZAWY

Inwestor: Mariusz Kocielnik, ul. Odkryta 11C/9, 03-140 Warszawa.
Powierzchnia całkowita: 1616,60 m2.

Moce cieplne obiektu:

 •  instalacja grzewcza wodno-pompowa, dwururow: CT=44 kW, CWU=43 kW, parametry instalacji grzewczej 70/50°C.
 •  ogrzewanie podłogowe: CO=43 kW, parametry instalacji grzewczej 45/30°C.

Zapotrzebowanie na wodę zimną:

 • Qdmax = 11,80 m3/d
 • Qmax m-c= 295 m3/m-c

Przepływ obliczeniowy dla całego budynku – woda zimna: q=5,66 dm3/s.
Zapotrzebowanie na cele p.poż. = 2,0 dm3/s.
Bilans ścieków sanitarnych: Ilość odprowadzanych ścieków przyjęto jako 100% zużywanej wody.
Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna, instalacja wyciągowa w łazienkach, oddzielny wyrzut powietrza z szatni oraz jadalni.

Projektant: mgr inż. Krzysztof Pajura

Projekt wykonawczy
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO NR 48, NA DZIAŁCE NR EW. 547/3 Z OBRĘBU 0009 LIPINY, W J. EW. 200506_2 HAJNÓWKA GMINA W POWIECIE HAJNOWSKIM, WOJ. PODLASKIE

kategoria obiektu budowlanego – XIII
Inwestor: SOVA INVEST Sp. z o.o., 17-200 Hajnówka, Nieznany Bór 1.

Powierzchnia całkowita: 1125,70 m2.
Projektowane obciążenie cieplne budynku: 38,70 kW.
Rezerwa mocy węzła w okresie maksymalnej eksploatacji: 8,00 kW.
Moce cieplne obiektu: C.O=45 kW, CWUśr=15 kW, CWUmax=55 kW, parametry instalacji grzewczej 45/35°C.

Zapotrzebowanie na wodę zimną:

 • Qdśr = 7,36 m3/d
 • Qdmax = 8,83 m3/d
 • Qhśr = 0,41 m3/h
 • Qhmax = 1,03 m3/h

Zapotrzebowanie na wodę ciepłą:

 • Qdśr = 4600 l/d
 • Qhśr = 256 l/h
 • Qhmax = 935,81 l/h

Przepływ obliczeniowy dla całego budynku – woda zimna: q=2,74 dm3/s
Bilans ścieków sanitarnych: Ilość odprowadzanych ścieków przyjęto jako 100% zużywanej wody.
Sumaryczna ilość wód deszczowych z budynku: Qd=11,00 dm3/s.
Sumaryczna ilość wód deszczowych z części parkingowej: Qp=14,40 dm3/s.
Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła.

Projektant: mgr inż. Krzysztof Pajura

Projekt wykonawczy
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY B1, BUDYNEK MIESZKALNY Z USŁUGAMI NA PARTERZE, GARAŻEM PODZIEMNYM, ELEMENTAMI ZAGOSPODAROWANIA TERENU I FRAGMENTEM DROGI 6KDL NA CZ. DZ. NR 2/2, 3/1, 4/1, 5/3, W OBR.  1-08-28, 15/1, 15/2, W OBR. 1-08-23 W J. EW. 146513_8 DZIELNICA URSYNÓW W REJONIE UL. POLONEZA W WARSZAWIE

Inwestor: ARCHE S. A., 08-102 Siedlce, ul. Brzeska 134.
Powierzchnia całkowita: 10 614 m2.
Powierzchnia użytkowa: 9 299 m2.
Moce cieplne obiektu: C.O=402 kW, CWUśr=131 kW, CWUmax=300 kW, parametry instalacji grzewczej 75/50°C.

Zapotrzebowanie na wodę zimną:

 • Qdśr = 49,60 m3/d
 • Qdmax = 116,29 m3/d
 • Qhśr = 2,75 m3/h
 • Qhmax = 3,85 m3/h

Obliczeniowe zapotrzebowanie wody: q=4,03 dm3/s.

Zapotrzebowanie na wodę ciepłą:

 • Qhśr = 2239 dm3/h
 • Qhmax = 5147,02 dm3/h

Zapotrzebowanie na cele p.poż. = 3,0 dm3/s.
Przepływ obliczeniowy ścieków: q=12,60 dm3/s.
Sumaryczna ilość wód deszczowych z budynku: Qd=51,41 dm3/s.
Instalacja wentylacji mechanicznej wyciągowej z napływem powietrza świeżego przez nawiewniki okienne.
Całkowita ilość powietrza wentylacyjnego do przewietrzenia garaży: Vz=16 950 m3/h.

Projektant: mgr inż. Krzysztof Pajura

Projekt budowlany
45 BUDYNKÓW MIESZKALNYCH, JEDNORODZINNYCH, DWULOKALOWYCH W TYM: 7 WOLNOSTOJĄCYCH I 38 W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ, Z GARAŻAMI, URZĄDZENIAMI I INSTALACJĄ GAZOWĄ  W MIEJSCOWOŚCI ZGORZAŁA, W GMINIE LESZNOWOLA, NA DZIAŁCE NR EW. 174/1 W OBRĘBIE EW. 0033 ZGORZAŁA, JEDNOSTKA EW. 141803_2 LESZNOWOLA

Kategoria obiektów budowlanych – I
Inwestor: SOFFIA Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, 02-797 Warszawa, ul. Franciszka Klimczaka 17/80.

Powierzchnia całkowita typ Z1: 241 m2.
Powierzchnia całkowita typ Z2: 295,9 m2.
Powierzchnia całkowita typ Z3: 330,5 m2.
Powierzchnia całkowita typ Z4: 241,1 m2.
Powierzchnia całkowita typ Z5: 280,5 m2.
Powierzchnia całkowita typ Z6: 280,5 m2.
Projektowane obciążenie cieplne budynku typ Z1: 11,5 kW.
Projektowane obciążenie cieplne budynku typ Z2: 11,5 kW.
Projektowane obciążenie cieplne budynku typ Z3: 13 kW.
Projektowane obciążenie cieplne budynku typ Z4: 11,6 kW.
Projektowane obciążenie cieplne budynku typ Z5: 11,5 kW.
Projektowane obciążenie cieplne budynku typ Z6: 11,5 kW.

Dane dla każdego z typów budynku:
Qdśr = 0,64 m3/d
Qhmax = 0,053 m3/h
Obliczeniowe zapotrzebowanie wody: q=0,72 dm3/s.
Zapotrzebowanie na wodę ciepłą:
Qdśr = 520 dm3/d
Qhśr = 29,0 dm3/h
Qhmax = 190,0 dm3/h
CWUśr=3 kW, CWUmax=11 kW
Przepływ obliczeniowy ścieków: q=1,60 dm3/s.
Parametry instalacji grzewczej 70/50°C.
Każdy lokal posiada indywidualny wiszący kocioł gazowy z podgrzewaczem.
Zapotrzebowanie na wodę zimną:
Instalacja wentylacji mechanicznej wyciągowej z napływem powietrza świeżego przez nawiewniki okienne.

Projektant: mgr inż. Krzysztof Pajura

Projekt budowlany
BUDYNKU PRZECHOWALNI OWOCÓW WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA DZIAŁKACH NR EWID. 861/34 I 861/33 POŁOŻONYCH W OBRĘBIE EWIDENCYJNYM 5-NOWINY, GMINA RADOMYŚL NAD SANEM.

Inwestor: Original Food sp. z o.o., Nowiny 56, 37-455 Radomyśl nad Sanem.
Powierzchnia całkowita: 1525,4 m2.
Projektowane obciążenie cieplne budynku: 28,78 kW.

Moce cieplne obiektu:

 • ciepło dla celów grzewczych części biurowej pozyskiwane z odzysku ciepła z maszynowni: C.O=10 kW, parametry instalacji grzewczej 45/30°C.
 • ciepło dla celów grzewczych części produkcyjnej pozyskiwane z pompy ciepła: C.O.=30,0 kW, parametry instalacji grzewczej 45/30°C.

Przepływ obliczeniowy dla całego budynku – woda zimna: q=1,22 dm3/s.
Zapotrzebowanie na cele p.poż. = 2,0 dm3/s.
Zaprojektowano żelbetowy zbiornik bezodpływowy o poj. 10m3 na ścieki technologiczne.

Instalacja wentylacji:

 • biura i pow. socjalne– wentylacja mechaniczna wyciągowa
 •  pom. higieniczno-sanitarne i pom. produkcyjne – wentylacja mechaniczna nawiewno-wyciągowa
 •  pom. maszynowni chłodniczej – wentylacja wyciągowa z nawiewem naturalnym

Projektant: mgr inż. Krzysztof Pajura

Projekt budowlany
BUDYNEK HOTELOWO-USŁUGOWY Z GARAŻEM PODZIEMNYM, URZĄDZENIAMI I INSTALACJĄ GAZOWĄ, PRZY UL. JEDNOŚCI 12B W LESZNOWOLI NA DZIAŁKACH NR EW. 337/1,337/2,337/3,337/4,337/5,337/6 W OBRĘBIE 0001 LESZNOWOLA, JEDNOSTKA. EW. 141803_2 LESZNOWOLA, POWIAT PIASECZYŃSKI

Inwestor: PATIO – Chmielewski, Dudzik Sp. j., 05-506 Lesznowola, ul. Poprzeczna 41.

Powierzchnia całkowita: 3166 m2.
Powierzchnia użytkowa: 2531 m2.
Projektowane obciążenie cieplne budynku: 126,79 kW.
Straty przesyłowe: 40,0 kW.
Rezerwa mocy węzła w okresie maks. eksploatacji: 25,0 kW.
Moce cieplne obiektu: C.O=125 kW, CT=135 kW, CWU=100 kW, parametry instalacji grzewczej 70/50°C.
Zapotrzebowanie gazu GZ50 dla budynku: Qmax=42,0 m3/h.

Zapotrzebowanie na wodę zimną:

 • Qdśr = 17,60 m3/d
 • Qdmax = 44,00 m3/d
 • Qhmax = 1,37 m3/h

Obliczeniowe zapotrzebowanie wody: q=5,10 dm3/s.

Zapotrzebowanie na wodę ciepłą:

 • Qdśr = 13 200 dm3/d
 • Qhśr = 733 dm3/h
 • Qhmax = 2170,79 dm3/h

Bilans ścieków sanitarnych: Ilość odprowadzanych ścieków przyjęto jako 100% zużywanej wody.
Sumaryczna ilość wód deszczowych z budynku: Qd=24,02 dm3/s.
Instalacja wentylacji mechanicznej wyciągowej z napływem powietrza świeżego przez nawiewniki ciśnieniowe okienne.
Całkowita ilość powietrza wentylacyjnego do przewietrzenia garaży: Vz=5700 m3/h.

Projektant: mgr inż. Krzysztof Pajura

Projekt budowlany
10 BUDYNKÓW MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH DWULOKALOWYCH W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ na dz. nr ew. 1/326, 1/327, 1/328, 1/329, 1/330, 1/331, 1/332, 1/333, 1/334, 1/335, 1/336, 1/337, 1/338, 1/339 oraz na cz. dz. nr 1/306, 1/325, obręb 10-01 w jedn. ewid. Nowy Dwór Mazowiecki, w Nowym Dworze Mazowieckim

Inwestor: INŻBUD BŁONIE PLUS Sp. z o.o. II Spółka komandytowa, 05-180 Pomiechówek, ul. Szkolna 2 lok. G.

Dane dla jednego budynku:
Powierzchnia całkowita typ A: 160,6 m2.
Powierzchnia całkowita typ B: 168,4 m2.
Projektowane obciążenie cieplne budynku typ A: 9,15 kW.
Projektowane obciążenie cieplne budynku typ B: 10,10 kW.
Zapotrzebowanie na wodę zimną:
Qdśr = 0,64 m3/d
Qhmax = 0,053 m3/h
Obliczeniowe zapotrzebowanie wody: q=0,72 dm3/s.
Zapotrzebowanie na wodę ciepłą:
Qdśr = 520 dm3/d
Qhśr = 29 dm3/h
Qhmax = 190 dm3/h
CWUśr=3 kW, CWUmax=11 kW
Przepływ obliczeniowy ścieków: q=1,60 dm3/s.
Parametry instalacji grzewczej 70/50°C.
Każdy lokal posiada indywidualny wiszący kocioł gazowy z podgrzewaczem (40l 5,4-25,5/28,6 kW).
Instalacja wentylacji mechanicznej wyciągowej z napływem powietrza świeżego przez nawiewniki ciśnieniowe okienne.

Projektant: mgr inż. Krzysztof Pajura

Projekt budowlany
ZESPÓŁ CZTERECH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH A,B,C,D Z GARAŻAMI PODZIEMNYMI, ELEMENTAMI ZAGOSPODAROWANIA TERENU, NA DZ. EW. NR 33/32, 33/35, 33/36, 33/39, 33/40, W OBRĘBIE EW. 8-09, W J. EW. 141401_1 NOWY DWÓR MAZOWIECKI PRZY UL. CHEMIKÓW, W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

kategoria obiektów budowlanych – XIII
Inwestor: PPU INŻBUD BŁONIE Spółka z o.o., 05-870 Błonie, ul. Targowa 3.

BUDYNEK A:
Powierzchnia całkowita: 2826,5 m2.
Projektowane obciążenie cieplne: 181 kW.
Moce cieplne obiektu: C.O=205 kW, CWUśr=58 kW, CWUmax=163 kW, parametry instalacji grzewczej 75/50°C.
Zapotrzebowanie na wodę zimną:
Qdśr = 22,08 m3/d
Qdmax = 28,70 m3/d
Qhśr = 1,23 m3/h
Qhmax = 1,72 m3/h
Obliczeniowe zapotrzebowanie wody: q=1,95 dm3/s.
Zapotrzebowanie na cele p.poż: q=3,0 dm3/s.
Zapotrzebowanie na wodę ciepłą:
Qdśr = 17 940 dm3/d
Qhśr = 997 dm3/h
Qhmax = 2791,49 dm3/h
Bilans ścieków sanitarnych: Ilość odprowadzanych ścieków przyjęto jako 100% zużywanej wody.

BUDYNEK B i C:
Powierzchnia całkowita każdego z budynków: 1557,2 m2.
Projektowane obciążenie cieplne: 105 kW.
Moce cieplne obiektu: C.O=240 kW, CWUśr=63 kW, CWUmax=173 kW, parametry instalacji grzewczej 75/50°C.
Zapotrzebowanie na wodę zimną:
Qdśr = 24,00 m3/d
Qdmax = 31,20 m3/d
Qhśr = 1,33 m3/h
Qhmax = 1,87 m3/h
Obliczeniowe zapotrzebowanie wody: q=1,95 dm3/s.
Zapotrzebowanie na cele p.poż: q=3,0 dm3/s.
Zapotrzebowanie na wodę ciepłą:
Qdśr = 19 500 dm3/d
Qhśr = 1083 dm3/h
Qhmax = 2973,12 dm3/h
Bilans ścieków sanitarnych: Ilość odprowadzanych ścieków przyjęto jako 100% zużywanej wody.

BUDYNEK D:
Powierzchnia całkowita: 1458,3 m2.
Projektowane obciążenie cieplne: 100 kW.
Moce cieplne obiektu: C.O=115 kW, CWUśr=58 kW, CWUmax=163 kW, parametry instalacji grzewczej 75/50°C.
Zapotrzebowanie na wodę zimną:
Qdśr = 10,72 m3/d
Qdmax = 13,97 m3/d
Qhśr = 0,59 m3/h
Qhmax = 0,83 m3/h
Obliczeniowe zapotrzebowanie wody: q=1,60 dm3/s.
Zapotrzebowanie na wodę ciepłą:
Qdśr = 8710 dm3/d
Qhśr = 484 dm3/h
Qhmax = 1616,59 dm3/h
Bilans ścieków sanitarnych: Ilość odprowadzanych ścieków przyjęto jako 100% zużywanej wody.
Sumaryczny bilans wód opadowych odprowadzonych do zbiorników (dla wszystkich budynków): Qd=42,5 dm3/s.
Instalacja wentylacji mechanicznej wyciągowej z napływem powietrza świeżego przez nawiewniki ciśnieniowe okienne.

Projektant: mgr inż. Krzysztof Pajura

Projekt budowlany
DWA BUDYNKI MIESZKALNE WIELORODZINNE „A” i „B” Z GARAŻAMI PODZIEMNYMI, ELEMENTAMI ZAGOSPODAROWANIA TERENU, NA DZ. NR 31/18, 32/19, 46/45, W OBRĘBIE EW. 12-02,
W JEDNOSTCE EW. 141401_1 NOWY DWÓR MAZOWIECKI

Inwestor: PBM INVEST Spółka z o.o., 00-645 Warszawa, ul. 29 listopada 16/25.
Budynek A i B – odbicia lustrzane. Dane dla jednego z budynków:
Powierzchnia całkowita: 4107,5 m2.
Powierzchnia użytkowa: 2455,8 m2.
Moce cieplne obiektu: C.O=314,2 kW, CWUśr=110 kW, CWUmax=263 kW, parametry instalacji grzewczej 75/50°C.

Zapotrzebowanie na wodę zimną:

 • Qdśr = 41,60 m3/d
 • Qdmax = 54,08 m3/d
 • Qhśr = 2,31 m3/h
 • Qhmax = 3,23 m3/h

Obliczeniowe zapotrzebowanie wody: q=2,13 dm3/s.
Zapotrzebowanie na cele p.poż: q=3,0 dm3/s.

Zapotrzebowanie na wodę ciepłą:

 • Qdśr = 33 800 dm3/d
 • Qhśr = 1878 dm3/h
 • Qhmax = 4506,16 dm3/h

Bilans ścieków sanitarnych: Ilość odprowadzanych ścieków przyjęto jako 100% zużywanej wody.
Sumaryczny bilans wód opadowych odprowadzonych do zbiorników (dla wszystkich budynków): Qd=78,89 dm3/s.
Instalacja wentylacji mechanicznej wyciągowej z napływem powietrza świeżego przez nawiewniki ciśnieniowe okienne.
Całkowita ilość powietrza wentylacyjnego do przewietrzenia garaży: Vz=6450 m3/h.

Projektant: mgr inż. Krzysztof Pajura

Projekt budowlany
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY  Z USŁUGAMI I GARAŻEM PODZIEMNYM NA DZIAŁCE NR. EW. 17/4 W OBRĘBIE EW. 8-07 JEDN. EW. 141401_1 PRZY UL.OKRZEI, W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

Inwestor: PIEKRANIA KOŁACZ Ireneusz Jankowski, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Nowołęczna 1.
Powierzchnia całkowita: 3346,35 m2.
Moce cieplne obiektu: C.O=103 kW, CWUśr=32 kW, CWUmax=103 kW, parametry instalacji grzewczej 75/50°C.

Zapotrzebowanie na wodę zimną:

 • Qdśr = 12,0 m3/d
 • Qdmax = 15,6 m3/d
 • Qhśr = 0,67 m3/h
 • Qhmax = 0,94 m3/h

Obliczeniowe zapotrzebowanie wody: q=1,61 dm3/s.
Zapotrzebowanie na cele p.poż: q=3,0 dm3/s.

Zapotrzebowanie na wodę ciepłą:

 • Qdśr = 9750 dm3/d
 • Qhśr = 542 dm3/h
 • Qhmax = 1760,49 dm3/h

Ilość odprowadzanych ścieków sanitarnych: q=16,72 m3/d.
Sumaryczna ilość wód opadowych: Qd=15,0 dm3/s.
Instalacja wentylacji mechanicznej wyciągowej z napływem powietrza świeżego przez nawiewniki ciśnieniowe okienne.

Projekt wykonawczy
BUDOWA ZESPOŁU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH Z GARAŻEM PODZIEMNYM W OTWOCKU MAŁYM, GMINA KARCZEW, PRZY UL. CZĘSTOCHOWSKIEJ 81, NA DZIAŁKACH NR EW. 10-882/6, 10-620/6, OBRĘB OTWOCK MAŁY 141704-5.0010

Inwestor: Nowy Karczew sp. z o.o. sp komandytowa, 02-972 Warszawa, ul. Sarmacka 14 lok. 17.
Budowa 4-ech budynków mieszkalnych A, B, C i D.
Powierzchnia całkowita (wszystkich budynków): 2329,07 m2.

Dane dla jednego budynku:
Obliczeniowe zapotrzebowanie wody: q=2,90 dm3/s.
Zapotrzebowanie na cele p.poż: q=1,5 dm3/s.
Ilość odprowadzanych ścieków sanitarnych: q=6,79 dm3/s.
Parametry instalacji grzewczej: 75/55°C.
Zapotrzebowanie ciepła na cele C.O.: 67,0 kW.
Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewna.