Zadzwoń:

608 795 450

Napisz:

bui@bui.org.pl

Witoszyńskiego 8 lok. 1

03-983 Warszawa

Biuro Usług Inżynieryjnych

"B U I"

Szanowni Państwo!

Od chwili rozpoczęcia działalności projektowej aktywnie uczestniczymy w procesach inwestycyjnych na terenie całego kraju.

Jesteśmy pracownią projektową branżową; projektujemy instalacje sanitarne wewnętrzne w zakresie ogrzewania, wody i kanalizacji, wentylacji i klimatyzacji, gazu oraz sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej sieci cieplnej.

Nasze projekty i instalacje wykonujemy zawsze w oparciu o wyroby, których standard określamy uwzględniając specyfikę inwestycji.

Braliśmy i nadal bierzemy udział w opracowaniu projektów branżowych w wielu prestiżowych obiektach na terenie całego kraju, autorstwa znanych i renomowanych pracowni architektonicznych.

 

Wykonujemy kompleksowe zadania z zakresu projektowania i budowy:

  • sieci i przyłączy wodociągowych
  • sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej
  • sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej
  • sieci, przyłączy i instalacji wewnętrznych gazu
  • przydomowych oczyszczalni ścieków
  • przepompowni ścieków i separatorów
  • obiektów/systemów zagospodarowania wód deszczowych
  • projekty stałej i czasowej organizacji ruchu
  • projekty odbudowy nawierzchni
  • przewiertów pod drogami i innymi przeszkodami terenowymi